skip to main content
Mediation
Ondernemer in het sociaal domein
Meer info over Riesje?
Lees verder op Riesje.nl >>
Riesje als mediator

Wie ben ik?
Ik ben Riesje, ondernemer in het sociaal domein.
Al ruim 25 jaar werk ik met veel enthousiasme en betrokkenheid aan projecten op het gebied van zorg en welzijn, veiligheid en jeugd. Kwartiermaker, projectleider, coach of mediator; in al die rollen ben ik thuis.
Nadat ik jaren heb bemiddeld bij conflicten tussen opvoeders en jeugdhulpverleningsinstanties, heb ik mij inmiddels ook via een opleiding (verder) bekwaamd in mediation en ben ik geregistreerd mediator bij het ADR.

Waarom mediation?
Een veilige en zorgzame samenleving waarin iedereen kan meedoen vind ik belangrijk.
Daarom wil ik mij er als mediator voor inzetten dat u zich gehoord en gezien voelt door degene waarmee u in conflict bent.
Met mijn hulp kunt u zelf een oplossing vinden voor uw conflict met als doel te voorkomen dat een rechter er uitspraak over moet doen. Als een conflict voor de rechter komt krijgt maar één van de twee gelijk, terwijl de waarheid meestal (vaak) ergens in het midden ligt.
Mediation helpt bovendien voorkomen dat ongelijkheid in machtsverhoudingen de basis voor het onderhandelingsresultaat vormt.
Mediation is een middel om met respect voor elkaar, en met behoud van ieders waardigheid, te komen tot een voor beiden acceptabele oplossing.
Omdat ik als mediator dat proces begeleid –en partij-onafhankelijk blijf- kan iedereen er zeker van zijn te worden gehoord, ook als je uitdrukkingsvaardigheden minder sterk zijn, of je in een afhankelijke positie verkeert (werkgever en werknemer bijvoorbeeld).

Aanbod
Ik bemiddel vooral in conflicten rondom arbeid, bij echtscheidingskwesties en bij geschillen tussen ouders/opvoeders en organisaties maar ook voor anderen conflicten, zoals familieruzies kunt u mij als mediator vragen.

Een greep uit mogelijke conflictsituaties:
  • Ruzie over de erfenis
  • Uw werknemer blijkt ongeschikt voor de functie waarvoor hij is aangesteld
  • Mijn werkgever gunt mij niet de tijd om te herstellen na mijn ziekte
  • Hoe doen we het met de kinderen na onze scheiding?
  • Onze moeder heeft elke dag zorg nodig, maar mijn broers en zussen laten het mij alleen opknappen

Werkwijze
Als beide partijen het erover eens zijn dat zij met behulp van mediation hun conflict willen oplossen is het moment daar om mij te bellen of te mailen. Ik hoef op voorhand alleen van u te weten of u beiden achter mediation staat en in één zin waar het conflict over gaat. Ik ga niet vooraf met een van beide partijen in gesprek, omdat dit zou kunnen leiden tot wantrouwen voor de ander over mijn neutrale positie.
Voor we met elkaar in gesprek gaan tekent u beiden de mediation-overeenkomst. Hierin staan de met elkaar gemaakte afspraken over de condities waaronder de mediation plaatsvindt, waaronder de kosten.
In mijn rol als mediator begeleid ik de onderhandelingen die gaan volgen. Mijn rol is om vanuit de –verschillende- belangen van alle betrokkenen tot een gezamenlijk, optimaal resultaat te komen. Hierbij blijf ik objectief en neutraal en heb ik zelf geen oplossing voorhanden, maar help ik partijen om zelf die oplossingen te bedenken. Dit doe ik door iedereen evenveel ruimte te geven om toe te lichten hoe het conflict is ontstaan, wat dit met partijen doet en wat de gevolgen ervan voor eenieder zijn. Vervolgens zoeken we samen naar gezamenlijke belangen en van daaruit naar passende oplossingen. Het resultaat is pas goed als beide partijen tevreden zijn over de gemaakte afspraken.

Kosten
Het tarief is €85,- per uur exclusief 21% BTW.
Deze kosten voor mediation worden in sommige gevallen (geheel of gedeeltelijk) gedragen door een werkgever, een opdrachtgever, een woningcorporatie of anders.

Meer weten?
Kijk mij op www.riesje.nl
Bel mij op 06.2308.3614
Mail mij op info@riesje.nl
Logo ADR